در این پست از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال رمزارز ریپل | ریپل درون یک کانال صعودی با شیب کم را قرار دادیم .

تحلیل تکنیکال رمزارز ریپل | ریپل درون یک کانال صعودی با شیب کم

پس از رشد ناگهانی رمزارز بیت کوین الت کوین هایی مثل ریپل نیز شاهد رشد چند درصدی بود

اگر چارت و نمودار رمزارز ریپل رو مشاهده کنید درون یک کانال صعودی با شیب کم قرار گرفته

تحلیل تکنیکال رمزارز ریپل | ریپل درون یک کانال صعودی با شیب کمتحلیل تکنیکال رمزارز ریپل ریپل درون یک کانال صعودی با شیب کم