انتخابات ترکیه در ساعات پایانی خودش هست و با شمارش نزدیک 98% از صندوق آرا، مشخص شده است که اردوغان با 52.12 درصد آرا پیشتاز رقابت ریاست جمهوری ترکیه میباشد. فیلم در ادامه از خوانندگی اردوغان در سایت استاربورس قرار گرفته است.

فهرست دسترسی سریع

فوری » سخنگوی حزب جمهوری خلق ترکیه از مردم خواست آرامش خودشان را حفظ کنند!

فیلم خوانندگی اردوغان

اردوغان در این ویدیو شروع به آواز خوانی میکند و می گوید ( عاشقت هستم ، دوستت دارم،ما استانبول را خیلی دوست داریم ).

۱۹:۵۲- تارنمای خبری استار ترکیه اعلام کرد که اردوغان با سه میلیون رای بیشتر از قلیچداراغلو، همچنان پیشتاز دور دوم رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است و بعید به نظر می رسد که این فاصله رای، با شمارش کمتر از هشت درصد صندوق ها پر شود.
۱۹:۴۷- روند کاهشی آرای اردوغان ادامه دارد؛ به طوری که در پی شمارش ۹۲ درصد از صندوقهای رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، میزان آرای اردوغان به ۵۲.۵۶ درصد کاهش یافته و میزان آرای قلیچداراوغلو نیز به ۴۷.۴۴ درصد مجموع آرای مردمی اخذ شده افزایش یافته است.

۱۹:۴۰- برخی منابع خبری ترکیه اعلام کردند که اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه که در این انتخابات به اردوغان رای داده اند، برای برپایی جشن پیروزی به کوچه ها سرازیر شده اند.

۱۹:۳۷- در ادامه روند کاهشی آرای اردوغان، شمارش ۸۹.۰۷ درصد از صندوقهای رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نشان می دهد که آرای اردوغان به ۵۲.۷۹ درصد کاهش یافته و آرای قلیچداراوغلو نیز به ۴۷.۲۱ درصد مجموع آرای مردمی اخذ شده رسیده است.