زلزله ی 3.9 ریشتری در استان فارس، 30 كيلومتري بابامنير و 35 كيلومتري خشت و 39 كيلومتري وحدتيه در عمق ۱۳ كيلومتر رخ داده است. تا به این لحظه گزارشی از خسارت وارده به دستمان نرسیده است.

استان فارس ، بزرگي ۳.۹
بزرگي زلزله: ۳.۹
نوع بزرگي: عمق: ۱۳ كيلومتر

استان فارس
30 كيلومتري بابامنير، فارس
35 كيلومتري خشت، فارس
39 كيلومتري وحدتيه، بوشهر

منبع: موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران