در این پست از سایت استار بورس فال نوستراداموس فردا 1 مهر 1402 فال نوستراداموس پیشگویی آینده را قرار دادیم . فال و طالع بینی نوستراداموس دقیق و واقعی فردا 1 مهر ماه 1402 برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال نوستراداموس فردا 1 مهر 1402

? فال نوستراداموس ? پنجشنبه 30 شهریور 1402

فروردین :نشانه ای از قدرت و توانمندی در شماست. ارتقا مقام پیدا می کنید و دیگران به شما اتکا می کنند. به خود ایمان داشته باشید.

اردیبهشت :نمادی از برکت و پول و خوشبختی. از طرف دوستان و اقوام خود مورد حمایت قرار می گیرید و به شما کمک می شود تا پله های ترقی را پشت سر بگذارید. از موقیعت بدست آمده استفاده کنید.

خرداد :عینک بدبینی را از چشم خود بردارید. باید واقعیت را همان گونه که هست ببینید تا بتوانید قضاوت صحیحی داشته باشید. رفتار خود را با دوستان و نزدیکانتان تغییر دهید.

تير :نماد سعادت و نیکبختی. به اهداف و خواسته های بزرگ خود نزدیک می شوید . بویژه در مورد عشق به توفیق می رسید و خوشبخت می شوید.

مرداد :اگر مرد هستید با زن زیبا و کدبانویب ازدواج می کنید. اگر زن هستید قدرت و نیروی شما افزایش می یابد و جای پایتان را محکم می کنید.

شهريور :غم و غصه از شما دور می شود و سر و سامان می گیزید. در زندگیتان تغییر و تحولی رخ می دهد که مطابق میل شماست.

مهر :شانس به شما روی می آورد و به موفقیت مالی می رسید. ولی در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

آبان :عده ای به ظاهر دوست اطراف شما را گرفته اند که فقط به فکر سواستفاده از شما هستند. آنها را از خود دور کنید وگرنه مورد آزار و اذیت قرار می گیرید.

آذر :کسی مزاحم شما می شود و مانع از کارهایتان می شود. باید او را از سر راه بردارید. از دیگران کمک بگیرید.

دی :نماد جر و بحث و مشاجره. با دیگران به اختلاف می رسید و به جدل و دعوا می پردازید. ولی باید سعی کنید زیاد شعله ور نگردد و با درایت خود اوضاع را آرام کنید و رفع اختلاف بپردازید.

بهمن :مال و ثروت خود را در راه کمک به دیگران خرج می کنید. یا بخش مهمی از سرمایه خود را در معامله ای ریسک آمیز از دست می دهید و دچار ضرر و زیان می شوید. با احتیاط بیشتری عمل کنید.

اسفند :فردی پر شور و حرارت هستید و به میهمانیهای مختلف دعوت می شوید و اوقات خوش و شادی خواهید داشت. مراقب باشید افراط و زیاده روی نکنید.