ولنتاین چیست؟ ولنتاین جشن 2 نفره ای هست که تنها بین رابطه های عاشقانه این جشن گرفته میشود ( نامزدی و .. ). ولنتاین یک جشن خارجی هست که خودش داستان عجیبی دارد و در ادامه خواهید خواند. آقای والنتینوس قدّیس شخصی ایتالیایی بود که به قتل رسیده بود و ولنتاین امروزی در واقع به والنتینوس قدّیس ارتباط دارد.

فهرست دسترسی سریع

ولنتاین چه روزیه

امسال ولنتاین چه روزیه؟ ولنتاین همیشه در روز ثابت از بهمن ماه گرفته میشود و مثل مناسبهای قمری نیست که هر ساله 10روز جاش تغییر کند. بنابرین ولنتاین همیشه در بهمن ماه و روز 25 بهمن گرفته میشود.

در ایران ولنتاین از دهه هشتاد بین دختر و پسر ها باب شد و از دهه نود کاملا به یک روز خاص بین دخترها و پسرها تبدیل شد.