در این پست از سایت استار بورس فال ابجد فردا چهارشنبه 12 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق را برای شما قرار دادیم . فال و طالع بینی ابجد دقیق و واقعی فردا + فال ابجد فردا صد در صد درست با تفسیر دقیق + فال ابجد انلاین آینده و ازدواج برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال ابجد فردا چهارشنبه 12 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق

?فروردین ?

آ د ب
طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی ميرسی. از كار و شراكت سود خواهی برد. و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد. اگر مسافر داري به سلامت باز ميگردد اگر گره يا مشكلی تا اينجا در زندگيت بوده رفع خواهدشد و بعد از اين زندگی خوبی خواهی داشت.

? اردیبهشت ?

د ج ج
گشايش خوبی در كارت ايجاد ميشود . به زودی به چنان توفيق و سعادتی ميرسی كه بر تو حسودی كنند. از يكی از خويشان و نزديكان بی اطلاع هستي ، به زودی از او خبری به دست تو ميرسد اگر گم شده ای داری ،آن را پيدا خواهی کرد.

? خرداد ?

ج د د
با اين قصد و نيتي كه در سر داری ممكن است سلامتت به خطر بيافتد بهتر است آن را از سر بيرون كنی وگرنه صدمه ی سختی خواهی ديد . كسی به تو طعنه ميزند از او دوری كن . اگر در همه ی امور به خدا توكل كنی در كارت گشايش پيدا ميشود وبه مقصود ميرسی .

? تیر ?

ب ج آ
اين قصد و نيتی كه داری موجب تشويش و نگرانی تو می‌شود. پس آن را از ذهن و فكرت بيرون كن اگر ديگران با تو موافق نيستند. تو دلتنگی مكن و خويشتندار باش آنان عاقبت پشيمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برايش دلتنگ هستی، به سلامت باز ميگردد. در عبارت کوتاهی مكن و بدان كه خداوند ناظر و حافظ توست اين را بدان كه عاقبت كارها به نفع و دلخواه تو پيش می‌رود و تو به مقصود می‌رسی.

? مرداد ?

آ ب د
به زودی از طرف شخص بزرگی كمكی به تو خواهدرسید و گشايشی در كارت پيدا می‌شود. از آسيب بدخواهان دور میمانی و دوستان نيز با تو صمیمی تر می‌شوند. اگر قصد سفر داری انجام بده. اگر قصد ازدواج براي خودت يا كسي داري ، يا قصد انجام كار يا معامله ای داری ، انجام بده . بخت با شما يار است . فرزند صالحی نصيب شما می‌شود كه قدمش برای شما خير است. از مال حرام پرهيز كن . مراقب افكار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .

? شهریور ?

ب ب ب
نيت خوبی كرده ای طالعت با تو يار است و به توفيق و نشاط می‌رسی . شكر خدا را در همه وقت به جا بياور.  اگر قصد ازدواج و يا معامله ای داری و يا قصد شراكت و سرمايه گذاری داری بخت با تو يار است ، به شرط آنکه خود نيز همت كنی. اگر با كسی در گير هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می يابد

?مهر ?

ج آ ب
قصد و نيت بدی داری از آن دوری كن وگرنه پشيمان می‌شوی بهتر است در پی كار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی كن با پرورش افكار و نيات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز كنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

? آبان ?

د آ آ
آينده ی خوبی در پيش داری اگر همتت را به كار بگيری ، با موفقيت فاصله ای نداری افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهايت ياری دهد به زودی گشايشی در كارها پيدا می‌شود . از چيزی نگرانی در دل داری ،نگران نباش . اگر چيزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خيری در آن است.

? آذر ?

ج د ب
در اين زمان طالعت خوب نيست بهتر است از قصد و نيت خود منصرف شوی كسی قصد فريب دادن تو را دارد مراقب باش فريب او را نخوری نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افكار فتنه انگيز دارند اگر كسی نصيحتی به تو كرد آن را بپذير تا صدمه نبينی اگر قصد انجام كاری داری چند روزی صبر كن تا شرايط بهتر شود.

? دی ?

آ آ ج
از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناثواب داری ، يا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسس از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كنی . اگر خواسته و آرزويی داری تا ده روز آينده به آن ميرسی . صدمه‌ای  متوجه توست . صدقه بده انشاءالله رفع خواهد شد. از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن.

? بهمن ?

ج ا ج
به آنچه كه نيت كرده ای ميرسی اما بايد صبر داشته باشی كسی در پی بدگويی و صدمه زدن به توست اما موفق نميشود . اين روزها نادانی ميكني و به اندرز و نصايح ديگران توجه نميكنی در اين فكر هستی كه عاقبت كارت چه می‌شود اگر صبر كنی كارت سر و سامان ميگيرد اگر قصد انجام كاری را داری چند روزی دست نگهدار.

? اسفند ?

ب د د
بهتر است از اين خواسته و نيتی كه داری منصرف شوی تا آسيبی متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به كاری نزنی چون در موقعيت خوبی نيستی به زودی اين موقعيت نيز تغيير خواهد كرد. تو هم دوست و هم دشمن زياد خواهی داشت . بايد مراقب آنها باشی تا در كارت فتنه نكنند. اگر كسی تو را نصيحتی كرد آن را بپذير