شاخص کل بورس مشکوک به واگریی مثبت در شاخص RSI و کندل پایانی روند نزولی

#شاخص_کل مشکوک به #واگریی_مثبت در شاخص RSI و کندل های پایانی روند نزولی…