قابل توجه آنایی که برای گرگ های صهیونیستی دلسوزی می کنند، در این فیلم که مشاهده می شود، خرابه های از محله ی رمال در غزه مشاهده می شود در اثر بمباران با خاک یکسان شده است.