در این پست از سایت استار بورسفال صد در صد درست تاروت امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 فال صد در صد درست واقعی را قرار دادیم . فال صد در صد درست و واقعی امروز چهارشنبه 12 مهر ماه + فال صد در صد درست تاروت پیشگویی آینده امروز چهارشنبه + فال صد در صد درست تاروت برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال صد در صد درست تاروت امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 فال صد در صد درست واقعی

•┄┅? متولد فروردین ┅┄•
در کار خود زیرک و دوراندیش باشید و بدون مقدمه اقدام به کاری نکنید و هر کاری را از روی دلیل و عقل انجام دهید تا موفق شوید.

•┄┅? متولد اردیبهشت ┅┄•
از حوادث روزگار نهراسید و از وقایعی که در زندگی شما رخ می دهد نگران نباشید، چه بسا خیر شما در آن باشد و به هر پیش آمدی راضی باشید که آنچه مشیت الهی است همان خواهد شد و شما از مصائب روزگار مصون خواهید بود.

•┄┅? متولد خرداد ┅┄•
هرگز از زندگی خود گله نکنید و علت نیک و بد آن را در وجود خود جستجو کنید و در رفع آن بکوشید تا موفق و کامیاب شوید.

•┄┅? متولد تیر ┅┄•
اگر در عذاب، رنج و زحمت هستید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

•┄┅? متولد مرداد ┅┄•
به زودی اتفاقی برای شما خواهد افتاد که به قدرت پروردگار بیشتر پی می برید. این اتفاق شما را به رویاهایتان بسیار نزدیک می کند.

•┄┅? متولد شهریور ┅┄•
از تحولاتی که در زندگی شخصی و اجتماعی شما رخ داده است تعجب نکنید و منتظر تحولات بعدی هم باشید که با هر تحولی پیروزی بیشتری نصیب شما می شود و از این تحولات بهره مند خواهید شد.

•┄┅? متولد مهر ┅┄•
هرگز دروغ نگویید و به آنچه که ندارید لاف نزنید و از خودخواهی و خودپسندی بپرهیزید و با خلوص نیت عمل نمایید تا به مقامات عالیه نایل شوید.

•┄┅? متولد آبان ┅┄•
هرگز غم روزگار ناپایدار را نخورید و علاقه خود را از جمع مال و ثروت دنیا کم کنید تا از دلهره و اضطراب خلاص شوید. هرگز افسوس چیزی را که از دست داده اید نخورید تا شادمان گردید.

•┄┅? متولد آذر ┅┄•
هر کاری را با نام خداوند شروع کنید و برای رضای خاطر او انجام دهید و از او استعانت بجویید و به جز درگاه لطف و کرم او به هیچ کسی امیدوار نباشید.

•┄┅? متولد دی ┅┄•
هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.

•┄┅? متولد بهمن ┅┄•
به دنبال عشق های مجازی نروید و خود را به عشق های زودگذر دنیوی مشغول نکنید و ارزش خود را حفظ کنید تا دچار یاس و حرمان نشوید.

•┄┅? متولد اسفند ┅┄•
همواره در کار خود کوشا باشید و به فعالیت خود ادامه دهید و از رنج و زحمت کار نهراسید و با مشکلات مبارزه کنید تا موفق شوید.