در این پست از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال سهام لبوتان + حمایت و مقاومت های سهم لبوتان را قرار دادیم .

تحلیل تکنیکال سهام لبوتان + حمایت و مقاومت های سهم لبوتان

تحلیل تکنیکال سهام لبوتان + حمایت و مقاومت های سهم لبوتان

لبوتان این انتظار است با گذر از محدوده ۱۶۹۰ تومان این الگو تکمیل شود و روند صعودی سهم تا محدوده ۲۴۰۰ تومان ادامه داشته باشد به نظر شخصی بنده ورود به سهم با در نظر گرفتن حد ضرر ۱۴۴۰ تومان می‌تواند گزینه مناسبی باشد