در این پست از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال سهام وبملت تشکیل الگوی مثلث متقارن را قرار دادیم . جدیدترین تحلیل تکنیکال سهام وبملت به همراه حمایت و مقاومت های سهم …

تحلیل تکنیکال سهام وبملت تشکیل الگوی مثلث متقارنتحلیل تکنیکال سهام وبملت تشکیل الگوی مثلث متقارن

وبملت با تشکیل الگوی مثلث متقارن در حال نوسان میباشد و این انتظار است با گذر از مقاومت ۴۵۵ تومان این الگو تکمیل و روند صعودی سهم تا محدوده ۵۸۰ تومان ادامه داشته باشد به نظر شخصی بنده ورود به سهم با در نظر گرفتن حد ضرر ۴۲۵ تومان گزینه مناسبی میباشد