در این مطلب از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال سهام کرازی کد به کد سنگین حقیقی به حقوقی را قرار دادیم .

فهرست دسترسی سریع

کرازی بدون شرح??

کد به کد سنگین حقیقی به حقوقی رو قیمت ۱۵۷ تومن
با حد ضرر ۱۵۰ بسیار مناسب