به گزارش استاربورس، زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی بزودی و طی 24 ساعت آینده واریز میشود. به گفته امیرآبادی زاده، براساس مصوبه هیات محترم وزیران، عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مبلغ 2میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

میر ‌هاشم موسوی: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به ازای هر فرد ۲.۵ میلیون تومان به‌علاوه ۷۰۰ هزار تومان حق عائله‌مندی و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۳۰۰ هزار تومان فردا ۹ اسفند واریز ‌می‌شود.مدیرعامل تامین اجتماعی مبلغ کل عیدی بازنشستگان را ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که این رقم تامین شده است.

برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود. به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

زمان واریز عیدی

در حال حاضر با پایان گرفتن واریز مستمری بهمن، بازنشستگان کارگری در انتظار اعلام مبلغ عیدی هستند؛ به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی «عیدی انشالله قبل از ۱۰ اسفند واریز می‌شود»، اما زمان دقیق این واریز هنوز اعلام نشده است.

عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ چقدر است#عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ کی واریز میشه#عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ کی پرداخت میشود#عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ چقدر است و کی واریز میشود#میزان عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳#مقدار عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳#میزان عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳ چقدر است#عیدی بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳ چقدر است#زمان واریز عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۳#عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری ۱۴۰۳#مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳ چقدر است#مبلغ عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری ۱۴۰۳