چک یکی از اوراقی است که جایگزین پول نقد شده است و خیلی از خرید و فروش ها با چک انجام می شود، خیلی از افراد به دلیل سهولت کار برای خرید لوازم های مورد نیازشان با قیمت های نسبتا بالا به جای پول نقد از دسته چک استفاده می کنند البته شرایط چک نسبت به قدیم فرق کرده و قانون های سختی درباره دریافت و استفاده از چک وضع شده است. به این صورت که اگر فردی دارای چک برگشتی باشد و یا حسابش مشکل دار باشد از کلیه خدمات بانکی محروم می شود و کلیه ی کارهای چکی و بانکی او دچار اختلال می گردد.

فهرست دسترسی سریع

یکی از مزیت های برگه چک های جدید، ثبت آن در سامانه صیادی می باشد به این صورت که خریدار و فروشنده باید چک را در سامانه ثبت کنند. رنگ چک های جدید بنفش و دارای یک سریال 16 رقمی می باشد، این چک های را نمی توان در وجه حامل نوشت و باید حتما نام و نام خانوادگی و کدملی فرد را در برگه چک قید کرد.

قوانین جدید برای چک:

یکی از قوانین تازه برای دریافت دسته چک جدید این است که فرد باید حتما در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خانه ی خودش را ثبت کند تا پایان این ماه فقط به کسانی دسته چک جدید داده می شود که اطلاعات خودشان را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. مدیر نظارت بر بانک مرکزی و وزرات راه و شهرسازی گفت و گو های مثبت درباره این موضوع داشته اند و قرار شده است که تا پایان هفته و پایان این ماه کسانی که در خواست دسته چک جدید دارند مشخصات خودشان را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.