زلزله امروز پنجشنبه و دقایقی پیش موضوعی است که در این پست از سایت استاروبورس به آن میپردازیم.

اطلاعات زلزله امروز

تاريخ وقوع زلزله: پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403 در 07:53:46 (وقت محلي – تهران) 2024-05-02 04:23:46 (UTC)
بزرگي زلزله: ۴.۷
نوع بزرگي: MN
موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۱۷ شمالي و ۵۷.۵۲ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:استان کرمان

فاصله‌ها زلزله امروز با شهر ها:

7 كيلومتري بلوک، کرمان
29 كيلومتري فارياب، کرمان
30 كيلومتري كهنوج، کرمان

منبع: موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران