قیمت طلا امروز در بازار آزاد و بازارتهران برای طلای 18 عیار هر 1گرم 24,222,000 ریال و برای طلای 24عیار هر 1 گرم 32,296,000 ریال می باشد. طی بررسی انجام شده قیمت طلای دست دوم در بازار آزاد با قیمت 23,899,480 ریال معامله شده می شود.

همچنین قیمت هر مثقال طلا نیز 105,230,000 ریال می باشد.

قیمت طلای 18 عیار

قیمت لحظه ای : 24,222,000 ریال

بیشترین : 24,280,000 ریال

کمترین : 23,927,000 ریال

تغییر روزانه : 191,000 ریال

تغییر ماهانه : 0.66 درصد کاهش

تغییر یکساله : 61.96 درصد کاهش

قیمت طلای 24 عیار

قیمت لحظه ای : 32,296,000 ریال

بیشترین : 32,373,000 ریال

کمترین : 32,176,000 ریال

تغییر روزانه : 255,000 ریال

تغییر ماهانه : 0.67 درصد کاهش

تغییر یکساله : 61.96 درصد کاهش

قیمت طلای دست دوم

قیمت لحظه ای : 23,899,480 ریال

بیشترین : 23,956,430 ریال

کمترین : 23,810,640 ریال

تغییر روزانه : 189,070 ریال

تغییر ماهانه : 0.67 درصد کاهش

تغییر یکساله : 61.96 درصد کاهش

قیمت نقره

قیمت لحظه ای : 384,500 ریال

بیشترین : 384,900 ریال

کمترین : 383,000 ریال

تغییر روزانه : 3,900 ریال

تغییر ماهانه : 2.8 درصد کاهش

تغییر یکساله : 53.83 درصد کاهش

قیمت مثقال

قیمت لحظه ای : 105,230,000 ریال

بیشترین : 105,230,000 ریال

کمترین : 105,230,000 ریال

تغییر روزانه : 820,000 ریال

تغییر ماهانه : 1.04 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.36 درصد افزایش

قیمت آبشده نقدی

قیمت لحظه ای : 105,200,000 ریال

بیشترین : 105,200,000 ریال

کمترین : 105,200,000 ریال

تغییر روزانه : 850,000 ریال

تغییر ماهانه : 0.95 درصد افزایش

تغییر یکساله : 62.29 درصد افزایش