در این پست از سایت قیمت لحظه ای آهن آلات امروز 5 تیر 1402,قیمت روز آهن آلات در ایران را قرار دادیم. در این مطلب برای شما عزیزان قیمت لحظه ای آهن آلات و همچنینی قیمت روز آهن آلات در ایران را برایتان آماده کرده ایم. برای اطلاع از آخرین قیمت و قیمت روز تیر آهن و میلگرد و پروفیل و ناودانی و نبشی و ورق سیاه و تسمه و مفتول و خاموت و ورق گالوانیزه امروز به ادامه مطلب مراجعه کنید.      سایت استار بورس …       در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت لحظه ای آهن آلات امروز. . .

فهرست دسترسی سریع

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۲]
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۴]
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۶]
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۱۸]
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۷,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۰]
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۲]
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۴]
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۲۷]
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن ۳۰]

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۶.۵]
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۸]
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۰]
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۵,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲]
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴]
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶]
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۱۸]
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰]
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۲]
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۵]
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۲۸]
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰ [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد ۳۲]

* قیمت ها منتشر شده در: تیر ۵, ۱۴۰۲