در این پست از سایت اخبار فوری قیمت خودرو و قیمت خودرو در بازار قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتوماتیک امروز,قیمت کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک را قرار دادیم . قیمت خودروی دنا اتوماتیک 1401 و قیمت ماشین دنا ساده و دنا پلاس و دنا دنده اتوماتیک در بازار آزاد و قیمت دنا پلاس اتوماتیک کارخانه و قیمت دنا پلاس دنده اتوماتیک در بازار آزاد و قیمت دنا پلاس اتوماتیک دست دوم و صفر در دیوار و شیپور . قیمت ماشین دنا پلاس دنده اتوماتیک توربو در بازار امروز سه شنبه 22 فروردین 1402 …

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با قیمت خودرو و ماشین دنا پلاس دنده اتوماتیک توربو  کارخانه ای و صفر و دست دوم امروز سه شنبه 22  فروردین 1402 ..

قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتوماتیک امروز,قیمت کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک

قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک صفر (توربو اتوماتیک ) در بازار امروز ،14 اردیبهشت 1402

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

توربو اتوماتیک 950,000,000 -1.35%

قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک توربو اتوماتیک امروز 14 اردیبهشت 1402 با 13,000,000 تومان کاهش نسبت به تاریخ 13 اردیبهشت 1402، 950,000,000 تومان قیمت خورد.

قیمت جدید کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک(توربو اتوماتیک ) ،14 اردیبهشت 1402

ماه

توربو اتوماتیک

اردیبهشت 1402 544,045,000

تغییرات قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک مورخ 14 اردیبهشت 1402

تاریخ بروزرسانی

توربو اتوماتیک

14 فروردین 1402 970,000,000
16 فروردین 1402 985,000,000
19 فروردین 1402 991,000,000
20 فروردین 1402 1,040,000,000
21 فروردین 1402 1,080,000,000
22 فروردین 1402 1,085,000,000
24 فروردین 1402 1,080,000,000
26 فروردین 1402 1,100,000,000
27 فروردین 1402 1,105,000,000
28 فروردین 1402 1,100,000,000
29 فروردین 1402 1,070,000,000
30 فروردین 1402 1,050,000,000
4 اردیبهشت 1402 1,040,000,000
5 اردیبهشت 1402 1,000,000,000
7 اردیبهشت 1402 998,000,000
9 اردیبهشت 1402 1,010,000,000
11 اردیبهشت 1402 1,000,000,000
12 اردیبهشت 1402 970,000,000
13 اردیبهشت 1402 963,000,000
14 اردیبهشت 1402 950,000,000

قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک صفر (توربو اتوماتیک ) در بازار امروز ،21 فروردین 1402

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

توربو اتوماتیک 1,080,000,000 -0.00%

 

قیمت جدید کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک(توربو اتوماتیک ) ،22 فروردین 1402

ماه

توربو اتوماتیک

فروردین 1402 523,000,000

تغییرات قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک مورخ 22 فروردین 1402

تاریخ بروزرسانی

توربو اتوماتیک

4 اسفند 1401 919,000,000
6 اسفند 1401 950,000,000
7 اسفند 1401 936,000,000
8 اسفند 1401 921,000,000
9 اسفند 1401 912,000,000
10 اسفند 1401 870,000,000
11 اسفند 1401 885,000,000
15 اسفند 1401 868,000,000
16 اسفند 1401 857,000,000
20 اسفند 1401 810,000,000
21 اسفند 1401 803,000,000
22 اسفند 1401 790,000,000
23 اسفند 1401 805,000,000
24 اسفند 1401 840,000,000
27 اسفند 1401 900,000,000
14 فروردین 1402 970,000,000
16 فروردین 1402 985,000,000
19 فروردین 1402 991,000,000
20 فروردین 1402 1,040,000,000
21 فروردین 1402 1,080,000,000

قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتوماتیک امروز,قیمت کارخانه دنا پلاس توربو اتوماتیک,,قیمت ماشین دنا پلاس,قیمت ماشین دنا پلاس توربو,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک,قیمت ماشین دنا پلاس ثبت نامی,قیمت ماشین دنا پلاس توربو شارژ اتومات,قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱۴۰۱,قیمت ماشین دنا پلاس اتومات,قیمت ماشین دنا,قیمت ماشین دنا صفر,قیمت ماشین دنا معمولی,قیمت ماشین دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک,قیمت ماشین دنا پلاس توربو شارژ,قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتوماتیک صفر,قیمت ماشین دنا پلاس توربو اتومات,قیمت ماشین دنا پلاس توربو دنده ای,قیمت ماشین دنا پلاس توربو دستی,قیمت ماشین دنا صفر معمولی,قيمت ماشين دنا صفر,قیمت ماشین دنا صفر 1400,قیمت ماشین دنا صفر کارخانه,قیمت ماشین دنا صفر اتومات,قیمت ماشین دنا صفر ۱۴۰۱,قیمت ماشین دنا صفر ۱۴۰۰,قیمت ماشین رانا صفر,قیمت ماشین صفر دنا پلاس,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک کارخانه,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک ۱۴۰۰,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک ثبت نامی,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱,قیمت ماشین دنا پلاس اتوماتیک دیوار,قيمت ماشين دنا پلاس اتوماتيك,قیمت خودروی دنا پلاس اتوماتیک,قیمت خودرو دنا پلاس اتوماتیک,قیمت خودرو دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ,قیمت ماشین دنا معمولی مدل ۹۵,قیمت ماشین دنا معمولی ۱۴۰۱,قیمت ماشین دنا معمولی مدل ۹۴,قیمت ماشین دنا معمولی مدل 96,قیمت ماشین دنا معمولی مدل ۹۷,قیمت ماشین دنا معمولی ۱۴۰۰,قیمت ماشین دنا معمولی کارخانه,قیمت ماشین دنا معمولی تیپ ۲,قیمت ماشین دنا معمولی مدل ۹۰,قیمت ماشین دنا پلاس صفر در بازار,قیمت ماشین دنا پلاس صفر اتومات,قیمت ماشین دنا پلاس صفر چنده,قیمت ماشین دنا پلاس صفر کیلومتر,قیمت ماشین دنا پلاس صفر 1401,قیمت ماشین دنا پلاس صفر اتوماتیک,قيمت ماشين دنا پلاس صفر,قیمت ماشین دنا پلاس صفر دیوار,قیمت ماشین رانا پلاس صفر,قیمت ماشین دنا پلاس دنده ای کارخانه,قیمت ماشین دنا پلاس دنده ای ساده,قیمت ماشین دنا پلاس دنده ای دیوار,قیمت روز خودرو دنا پلاس دنده ای,قیمت ماشین رانا پلاس دنده ای,قیمت خودرو دنا پلاس توربو دنده ای,قیمت خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک کارخانه,قیمت کارخانه ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک,قیمت ماشین دنا پلاس ثبت نامی ایران خودرو,قیمت ماشین رانا پلاس ثبت نامی,قیمت خودرو دنا پلاس ثبت نامی,قیمت خودرو رانا پلاس ثبت نامی,قیمت خودرو دنا پلاس توربو ثبت نامی

********************************

قویترین سایت در زمینه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال بورس