در این پست از سایت لیست فیلم های سینمایی امروز صدا و سیما شنبه 13 خرداد 1402 + ساعت و زمان پخش را قرار دادیم . فهرست و لیست و جدول پخش فیلم های سینمایی امروز تلویزیون و صدا و سیما به همراه ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های تلویزیون تاریخ شنبه 13 خرداد 1402 . امروز شبکه های تلویزیون چه فیلم سینمایی دارند ؟ نام و اسم فیلم های سینمایی شبکه های صدا و سیما امروز چیست ؟ ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های تلویزیونی چنده ؟ فیلم  های سینمایی شبکه های صدا و سیما شامل شبکه یک و شبکه دو و شبکه سه و شبکه چهار و شبکه پنج و شبکه ورزش و شبکه پویا و شبکه آی فیلم و شبکه نهال و شبکه تهران و شبکه تماشیا و شبکه نمایش و … امروز کی و چه زمانی پخش خواهد شد ؟ جدول و لیست و فهرست پخش فیلم های سینمایی شبکه های مختلف تلویزیونی امروز شنبه 13 خرداد 1402 …

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با فهرست و جدول پخش و نام و اسامی فیلم های سینمایی و برنامه های امروز شبکه های تلویزیون با ساعت و زمان پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه های صدا و سیما …

لیست فیلم های سینمایی امروز صدا و سیما شنبه 13 خرداد 1402 + ساعت و زمان پخش

به زودی لیست کامل قرار داده خواهد شد

فیلم سینمایی تسلا و فیلم سینمایی آموزش بد و فیلم سینمایی سرآشپز امروز از شبکه نمایش پخش خواهد شد .

جدول پخش شبکه نمایش – 1402/03/13

ساعت شروع نام برنامه مدت
00:22
وله معرفی سایت
00:00:23
00:22
آیکیو سینما
00:21:05
00:43
موسیقی فیلم (چهار شگفت انگیز )
00:11:12
00:54
وله جادوی سینما
00:00:23
00:55
جادوی سینما (وقایع عجیب)
00:04:57
01:00
برنامک اکنون (کوهستان)
00:00:16
01:00
سینمایی کوهستان
01:35:48
02:36
وله معرفی سایت
00:00:23
02:36
سینما گاف
00:11:23
02:48
موسیقی فیلم (زوتوپیا )
00:12:35
03:00
وله جادوی سینما
00:00:23
03:00
جادوی سینما (جوشش غرش یورش )
00:02:24
03:03
وله معرفی سایت
00:00:23
03:03
کلیپ اذان
00:00:45
03:04
اذان
00:04:29
03:08
برنامک اکنون (تسلا)
00:00:16
03:09
سینمایی تسلا
01:26:26
04:35
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
04:35
سینمایی آموزش بد
01:16:53
05:52
وله معرفی سایت
00:00:23
05:55
وله قبل بازرگانی
00:00:10
05:55
آگهی بازرگانی
00:04:04
05:59
برنامک اکنون (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
06:00
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:42:50
06:43
وله پاز
00:00:10
06:43
آگهی بازرگانی
00:03:59
06:47
برنامک ادامه (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
06:47
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:51:09
07:38
وله قبل بازرگانی
00:00:10
07:38
آگهی بازرگانی
00:05:29
07:44
برنامک اکنون (سرآشپز)
00:00:16
07:44
سینمایی سرآشپز
00:41:32
08:26
وله پاز
00:00:10
08:26
آگهی بازرگانی
00:05:30
08:31
برنامک ادامه (سرآشپز)
00:00:16
08:32
سینمایی سرآشپز
00:54:34
09:26
وله قبل بازرگانی
00:00:10
09:26
آگهی بازرگانی
00:08:48
09:35
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
09:35
سینمایی آموزش بد
00:32:27
10:08
وله پاز
00:00:10
10:08
آگهی بازرگانی
00:05:57
10:14
برنامک ادامه (آموزش بد)
00:00:16
10:14
سینمایی آموزش بد
00:44:26
10:59
وله قبل بازرگانی
00:00:10
10:59
آگهی بازرگانی
00:10:41
11:09
برنامک اکنون (تسلا)
00:00:16
11:10
سینمایی تسلا
00:50:32
12:00
وله پاز
00:00:10
12:00
کلیپ اذان
00:00:36
12:01
اذان
00:04:29
12:05
آگهی بازرگانی
00:05:57
12:11
برنامک ادامه (تسلا)
00:00:16
12:12
سینمایی تسلا
00:35:54
12:48
وله جادوی سینما
00:00:23
12:48
جادوی سینما (مرد آزاد)
00:02:39
12:51
وله قبل بازرگانی
00:00:10
12:51
آگهی بازرگانی
00:08:53
13:00
برنامک اکنون (سرآشپز)
00:00:16
13:00
سینمایی سرآشپز
00:41:32
13:41
وله پاز
00:00:10
13:42
آگهی بازرگانی
00:04:16
13:46
برنامک ادامه (سرآشپز)
00:00:16
13:46
سینمایی سرآشپز
00:54:34
14:41
وقت آشپزی
00:05:00
14:46
وله معرفی سایت
00:00:23
14:46
موسیقی فیلم (سرقت در شصت ثانیه )
00:03:55
14:50
وله قبل بازرگانی
00:00:10
14:50
آگهی بازرگانی
00:08:30
14:59
برنامک اکنون (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
14:59
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:42:50
15:42
وله پاز
00:00:10
15:42
آگهی بازرگانی
00:05:15
15:47
برنامک ادامه (دیوانه از قفس پرید)
00:00:16
15:48
سینمایی دیوانه ای از قفس پرید
00:51:09
16:39
وله معرفی سایت
00:00:23
16:39
سینما گاف
00:09:13
16:48
وله قبل بازرگانی
00:00:10
16:48
آگهی بازرگانی
00:10:13
16:59
برنامک اکنون (آموزش بد)
00:00:16
16:59
سینمایی آموزش بد
00:32:27
17:31
وله پاز
00:00:10
17:32
آگهی بازرگانی
00:04:25
17:36
برنامک ادامه (آموزش بد)
00:00:16
17:36
سینمایی آموزش بد
00:44:26
18:21
وله معرفی سایت
00:00:23
18:21
آیکیو سینما
00:20:56
18:42
وله جادوی سینما
00:00:23
18:42
جادوی سینما (اوبی وان کنوبی)
00:05:15
18:48
وله قبل بازرگانی
00:00:10
18:48
آگهی بازرگانی
00:10:44
18:58
برنامک اکنون (صنوبر)
00:00:16
18:59
سینمایی صنوبر
00:36:45
19:36
وله پاز
00:00:10
19:36
کلیپ اذان
00:00:20
19:36
اذان
00:04:29
19:40
برنامک ادامه (صنوبر)
00:00:16
19:41
سینمایی صنوبر
00:51:32
20:32
وله معرفی سایت
00:00:23
20:33
آیکیو سینما
00:15:01
20:48
موسیقی فیلم (از کرخه تا راین)
00:11:24
20:59
برنامک اکنون (موج )
00:00:16
20:59
سینمایی موج
01:29:05
22:28
وله معرفی سایت
00:00:23
22:29
آیکیو سینما
00:15:19
22:44
موسیقی فیلم (پس از زمین )
00:15:54
23:00
برنامک اکنون (شیار143)
00:00:16

لیست فیلم های سینمایی امروز صدا و سیما شنبه 13 خرداد 1402 + ساعت و زمان پخش,فیلم های سینمایی امروز,فیلم های سینمایی امروز شبکه نمایش,فیلم های سینمایی امروز تلویزیون,فیلم های سینمایی امروز صدا و سیما,فیلم های سینمایی امروز شنبه,فیلم های سینمایی امروز یکشنبه,فیلم های سینمایی امروز شنبه,فیلم های سینمایی امروز پنجشنبه,فیلم های سینمایی امروز شنبه تلویزیون,فیلم های سینمایی امروز شبکه ی نمایش,فیلم های سینمایی دیروز شبکه نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه نمایش,فیلم های سینمایی امروز شبکه تماشا,لیست فیلم های سینمایی دیروز شبکه نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه ی نمایش,ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش امروز,فیلم های سینمایی امروز تلویزیون چهارشنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز تلویزیون,فیلم های سینمایی روز شنبه تلویزیون,برنامه فیلم های سینمایی امروز تلویزیون,فیلم های سینمایی امروز در تلویزیون,فیلم های سینمایی امروز از تلویزیون,لیست فیلم های سینمایی امروز شنبه,فیلم های سینمایی امروز سه شنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز سه شنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز یکشنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز شنبه,جدول پخش فیلم های سینمایی امروز شنبه,فیلمهای سینمایی امروز شنبه شبکه نمایش,لیست فیلم سینمایی امروز,لیست فیلم سینمایی امروز شبکه نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز,لیست فیلم های سینمایی امروز تلویزیون,لیست فیلم های امروز سینما تک یزد,نام فیلم سینمایی امروز شبکه نهال ساعت ۲,نام فیلم سینمایی امروز شبکه پویا,لیست فیلم های سینمایی امروز صدا و سیما,لیست فیلم های سینمایی امروز نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه تماشا,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه نمایش,لیست فیلمهای سینمایی دیروز شبکه نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه ی نمایش,لیست فیلم های سینمایی امروز شنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه نهال,لیست فیلم های سینمایی امروز شنبه,لیست فیلم های سینمایی امروز شبکه پویا,اسم فیلم سینمایی امروز شبکه پویا,لیست تکرار فیلم های سینمایی امروز شبکه نمایش,جدول پخش فیلم های سینمایی امروز شبکه نمایش,فیلم سینمایی شبکه اجتماعی,فیلم سینمایی شبکه اجتماعی آپارات,فیلم سینمایی شبکه اجتماعی نماشا,فیلم سینمایی شبکه اجتماعی بدون سانسور,فیلم سینمایی شبکه اجتماعی ویکی پدیا,فیلم سینمای شبکه اجتماعی,فیلم سینمایی شبکه های اجتماعی,فیلمهای سینمایی شبکه اجتماعی,فیلم سینمایی شبکه,فیلم سینمایی شبکه نمایش,فیلم سینمایی شبکه نهال امروز,فیلم سینمایی شبکه نهال,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز,فیلم سینمایی شبکه پویا,فیلم سینمایی شبکه نمایش امروز,فیلم سینمایی شبکه امید امروز,فیلم سینمایی شبکه سه امروز,فیلم سینمایی شبکه نمایش هم اکنون,فیلم سینمایی شبکه نمایش امشب,فیلم سینمایی شبکه نمایش الان,فیلم سینمایی شبکه نمایش ساعت ۱۵ امروز,فیلم سینمایی شبکه نمایش دیشب,فیلم سینمایی شبکه نمایش خانگی,فیلم سینمایی شبکه نمایش ساعت 19,فیلمهای سینمایی شبکه نمایش امروز,فیلم سینمایی امروز شبکه نهال ساعت ۲,فیلم سینمایی امروز شبکه نهال زنده,فیلم سینمایی شبکه نهال نوروز ۱۴۰۲,فیلم سینمایی شبکه نهال دوبله فارسی,فیلم سینمایی شبکه نهال زنده,فیلم سینمایی شبکه نهال چیست,فیلم سینمایی شبکه نهال کالی,فیلم سینمایی شبکه نهال ساعت ۱۴,فیلم سینمایی شبکه نهال خرداد 1402,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز شنبه,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز چیه,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز چیست,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز چهارشنبه,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز چه بود,فیلم سینمایی شبکه پویا امروز چی بود,فیلم سینمای شبکه پویا امروز,اسم فیلم سینمایی شبکه پویا امروز,فیلم سینمایی امروز شبکه پویا پنجشنبه,فیلم سینمایی شبکه پویا پف فیلم,فیلم سینمایی شبکه پویا دوبله فارسی,فیلم سینمایی شبکه پویا روز پنجشنبه,فیلم سینمایی شبکه پویا شنبه,فیلم سینمایی شبکه پویا زنده,لیست فیلم سینمایی شبکه نمایش امروز,لیست فیلم های سینمایی شبکه نمایش امروز,فیلم های سینمایی شبکه سه امروز,فیلم سینمایی هندی امروز شبکه نمایش,ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش امروز,اسم فیلم سینمایی امروز شبکه نمایش,فیلم سینمایی شبکه 3 امروز,فیلم سینمایی هندی امروز شبکه سه,فیلم سینمایی امروز شبکه نهال سه شنبه