نماز جمعه یکی از نماز هایی است که فضیلت های آن در سوره جمعه به طور جامع آمده است. هم چنین درباره فضیلت و ثواب این نماز گفته شده که کار و بار خودتان را کنار بزارید و برای خواندن نماز جمعه بیایید. تاریخچه نماز جمعه به قبل از هجرت رسول، و در سال 12 ام بعثت رسول برای مسلمانان تشریح شد.

اولین مکان که نماز جمعه برگزار شد شهر مدینه بود که امام جمعه آن حضرت نبی اسلام بودند بعد از آن در روستای عبدالقیس بحرین نماز جمعه برگزار شد.

خواندن نماز جمعه برای همه افراد واجب نیست و کسانی مثل زنان، بیماران، مسافران، افرادی که مشکلات مالی دارند، و کسانی که محل زندگیشان دو فرسخ با محل برگزاری نماز فاصله دارد، این افراد خواندن نماز جمعه برایشان واجب نیست.

شرایط نماز:

حداقل تعداد نفرات برای برگزاری نماز جمعه 5 و بعضی از فقها 7 نفر می دانند.

از دیگر شرایط خواندن نماز رعایت فاصله مکانی بین امام جمعه و نماز گزار است که حداقل باید یک متر باشد وگرنه نماز باطل است.

نحوه خواندن نماز جمعه:

در ابتدای نماز دو خطبه خوانده می شود،و بعد خواندن خطبه دو رکعت نماز به نیت امام جمعه خوانده می شود. نماز جمعه دو تا قنوت دارد که یکی از آنها د رکعت اول و دیگری در رکعت دوم خوانده می شود.

دو خطبه نماز جمعه در واقع به جای دو رکعت نماز ظهر خوانده می شود. کسی که خطبه نماز جمعه را می خواند بهتر است از علما های معروف و شریف باشد. که دارای گفتار صریح، شجاعت و صراحت باشد.

محتوای خطبه باید دارای حمد خدا و صلوات برپیامبر باشد و سوره ی کوچکی از قرآن در آن باشد.

بعد از خواندن خطبه های نماز جمعه دو رکعت نماز خوانده می شود که در رکعت اول نماز، سوره جمعه ، و در رکعت دوم سوره منافقون خوانده می شود. یا سوره اعلی در رکعت اول و سوره غاشیه در رکعت دوم بعد حمد خوانده شود و مستحب است سوره های باصدای بلند خوانده شود.

خواندن قنوت در رکعت اول و رکعت دوم مستحب می باشد. قنوت قبل از رکوع خوانده می شود.