در این پست از سایت استار بورس فال تاروت کبیر پیشگویی آینده پنجشنبه 13 مهر 1402 فال تاروت صد در صد واقعی را قرار دادیم . فال و طالع بینی تاروت پیشگویی آینده تک کارتی + فال تاروت پیشگویی آینده ازدواج + فال تاروت صددرصد درست و تضمینی و واقعی + فال تاروت عشق و عاقبت + فال تاروت کبیر سه کارتی برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال تاروت کبیر پیشگویی آینده پنجشنبه 13 مهر 1402 فال تاروت صد در صد واقعی

?فال تاروت?

فروردین?
نذرو حاجتی اگر داری برات حاجت روایی روی زمان ۷ داده.از سمت دور خبری داری ک باعث آرامش و آسوده خاطریت میشه.روی مسایل کاری و مالیت مانعی اگر هست رفع میشه

اردیبهشت?
ب زودی برات جشن و شادی اتفاق مهم و بزرگ در راهه.خانمی پشت سرت حرفهایی میزنه ک باعث اذیت و ناراحتیت میشه‌.روی امضای سندی موفقیت داری

خرداد?
شخصی باعث رنجشت میشه ولی خودش پاپیش میذاره و از دلت در میاره‌.روی مسیله احساسی یه خبر خوش از سمت شخصی ک متولد تابستان داری‌.یه پول با رقم ۴ دستت میرسه

تیر?
دیدار با شخصی داری ک گره از کارتو باز میکنه و باعث شادیت میشه.یه مانع اداری و یا کاری برات هست ک رفع میشه.شخصی از نزدیکان یا خودت کسالتی اگر دارید رفع میشه

مرداد?
برای بدست اوردن ی موقعیت خاص مالی یا کاری تلاش زیادی میکنی ک برات نتیجه مثبت در برداره.از سمت اقایی ک تو شغل آزاده خبر خوشی برات هست.دل نگرانی های عاطفیت روی زمان ۴پوچ میشه

شهریور?
بدهی قرض و یا مشکلات مالی برات هست ک توسط وام و یا پولی غیرمنتظره برات حل میشه.یه خانمی مسن برات یه شادی داره.روی زمان ۳ امضا و یا قرارداد مهمی داری

مهر?
سفر در پیش برات.روی یکی از نیتای قلبیت حاجت روایی داری.از شخصی ک دور بودی باهاش دیدار داری.یکی از مشکلاتتو با کمک یکی از نزدیکانی ک بهش اعتماد داری حلش میکنی

آبان?
خرید و فروش برات داده ک روش برد داری.اگر منتظر اتفاق و یا خبری هستی روی زمان ۵برات خوشحالی داده.یه جابه جایی و یا مهاجرت غیر منتظره در انتظارته

آذر?
خدارو صدا زدن داری روی یک خواسته مهم و روش حاجت روایی داده برات.برای مشکل مالیت خانمی کمکت میکنه.از شخصی ک متولد پاییز یه اتفاق و یا خبر خوش داری

دی?
از بابت یک سری مسایل سرگردون و بلاتکلیف بنظر میرسی.روی زمان ۷برات خارج شدن از این شرایطو داده.مراقب ادمهای منفعت طلب دورت باش.از سمت آقایی مسن خوشحالی داری

بهمن?
روی موضوع مهمی شانس بهت رو میکنه .پولی با رقم ۹دستت میرسه.روی مسایل مالیت گره گشایی های بزرگ در انتظارته.از سمت پدر و یا برادرت خوشحالی داری

اسفند?
یه کاره نیمه تمامت ب زودی ب اتمام میرسه و نتیجه رو برات روشن داده.
یه تماسی برات هست ک باعث آسوده خاطریت میشه.مدرک مهمی بدستت میرسه.ک برای آیندت خوبه