در این پست از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال سهام ثبهساز + حمایت و مقاومت های سهم ثبهساز را قرار دادیم .

تحلیل تکنیکال سهام ثبهساز + حمایت و مقاومت های سهم ثبهساز

تحلیل تکنیکال سهام ثبهساز + حمایت و مقاومت های سهم ثبهساز

ثبهساز دوباره در آستانه رسیدن به کف کانال در محدوده ۲۶۰ تومان قرار دارد و هربار که به این سطح رسیده است شاهد بازگشت روند سهم بودیم در حال حاضر نیز این انتظار است روند سهم از این محدوده ها بازگشت داده شود و با گذر از سقف این کانال در محدوده ۳۲۳ تومان به روند صعودی خود تا محدوده ۳۴۵_۳۶۰ تومان ادامه دهد و بعد از کمی نوسان و استراحت ، روند صعودی سهم دوباره برای هدف سقف کانال در محدوده ۴۴۵_۴۸۰ تومان ادامه داشته باشد به نظر شخصی بنده ورود به سهم با در نظر گرفتن حد ضرر ۲۵۰ تومان گزینه مناسبی میباشد