در این پست از سایت استار بورس تحلیل تکنیکال سهام خزامیا + حمایت و مقاومت های سهم خزامیا را قرار دادیم .

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا + حمایت و مقاومت های سهم خزامیا

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا + حمایت و مقاومت های سهم خزامیا

خزامیا در آستانه رسیدن به محدوده حمایتی ۵۶۵ تومان قرار دارد و این انتظار است روند سهم از این محدوده ها با افزایش حجم معاملات برگشت داده شود و با گذر از مقاومت مهم ۷۱۰ تومان تا محدوده ۷۸۵ تومان صعود کند و در این محدوده با اصلاح کوتاه مدت همراه شود و تا سطح ۷۱۰ تومان که مقاومت به حمایت تبدیل شده است ریزش داشته باشد و از این محدوده دوباره شاهد آغاز روند صعودي تا محدوده ۹۰۰ و سپس ۱۱۰۰ و بعد ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان باشیم اما با توجه به اینکه همیشه امکان خطا هم وجود دارد باید عنوان کنیم در صورتی که قیمت سهم به زیر ۵۶۰ تومان برسد امکان کاهش تا محدوده ۵۱۴ تومان که می‌تواند کف سهم نیز محسوب شود وجود خواهد داشت و از این محدوده روند سهم مطابق تحلیل پیش خواهد رفت به نظر شخص بنده این محتمل ترین تحلیل برای روند حرکتی سهم می‌تواند باشد و با دید میان مدت می‌تواند به اهداف اعلام شده برسد