در این پست از سایت استار بورس فال ابجد فردا دوشنبه 24 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق را برای شما قرار دادیم . فال و طالع بینی ابجد دقیق و واقعی فردا + فال ابجد فردا صد در صد درست با تفسیر دقیق + فال ابجد انلاین آینده و ازدواج برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال ابجد فردا دوشنبه 24 مهر 1402 فال ابجد واقعی با تفسیر دقیق

?#فروردین ?️آ ج ج
چیزی حلال به تو رسيده و يا می‌رسد گشايش در كارت پيدا شده ولی كسی از تو رنجيد ه خاطر است ، از او دلجویی كن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی می‌کنتد به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در اين نيت كه كرده ای پا بر جا باش و به خداوند توكل كن . آنچه را كه آرزو داری به آن می‌رسی انشاءالله.

? #اردیبهشت ?ج د آ
به نظر می‌رسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا ميكنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنايان از تو رنجيده و تو را ترك ميكنند . چند وقت ديگر گشايشی در كارت پيدا می‌شود . از جايی كه انتظار نداری سود و منفعتی به تو می‌رسد برای آنكه به رفاه و سعادت برسی بايد كوشش و همت كنی در چند روز آينده خبر خوشی به تو می‌رسد و در پيش بعضی عزيز می‌شوی.

?#خرداد ?ج آ ‌آ
به آنچه نيت كرده ای می‌رسی اما بايد منتظر بمانی. از اعمال بد دوری كن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فكر بد و پول حرام دوری كن ، خداوند روزی تو را به تو حواله كرده است . به زودی يك خبر خوشحال كننده به تو می‌رسد كه تغييراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد اگر در همه ی امور به خداوند توكل كنی به مقصودت می‌رسی.

?️ #تیر ?️د د ب
از اين نيت كه كرده ای بايد صبر كنی تا مرادت حاصل شود .اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از آن خواهی برد اگر قصد انجام كار خيری داری به آن عمل كن مراقب باش تا گناه نكنی. برای بهتر شدن كارها به خداوند توكل كن.

?️ #مرداد ?️آ ب آ
ايمانت را قوی كن آنچه را كه آرزو و انتظار داری از خداوند طلب كن . به زودی كارهايت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی. البته با همت و اراده ی خودت. از آنچه كه می‌ترسی، در امان هستی به خداوند توكل كن.

?️ #شهریور ?️د آ ب
طالعت روشن است موفقيت خوبی در پيش داری بر بدخواهان و مخالفان پيروز می‌شوی و به مراد و مقصود می‌رسی تا چند روز آينده خبری خوشحال كننده ای به تو می‌رسد اگر قصد ازدواج يا معامله ای داری به آن عمل كن با زنان گفتگو يا بگومگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نميرسد.

?#مهر ? آ ج آ
به آنچه كه نيت كرده ای می‌رسی ، ولی بايد صبر كنی نه اينكه تعجيل كنی . اگر تعجيل كنی از كارت پشيمان می‌شوی . از قصدی كه داری دور شو . با كسی نزاع نكن . راز دل خود را به كسی نگو . از شخصی گندمگون كه قدی متوسط دارد و روی او يك نشان است دوری كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشی.

? #آبان ?ب ب آ
طالعت خوب است و نيتت بر آورده می‌شود اما نبايد عجله كني ، بلكه بايد صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودی گشايشی در كارت پيدا می‌شود اگر قصد فروش چیزی را داری صبر كن چون به نفع تو نخواهد بود . اگر منتظر رسيدن خبر از جانب كسی هستی ،به زودی خبری از او به تو می‌رسد و از آن خبر شاد میشوی هيچ تشويشی به دل راه نده ، زيرا در آينده ی نزديك همه چيز به نفع تو تغيير خواهد كرد و با توكل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسيد.

? #آذر ?آ آ ج
از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاری ناثواب داری ، يا فكری بد در سر داری از آن دست بردار . از كسی كه چشمانی كبود و رنگی سرخ دارد دوری كن . كسس از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كنی . اگر خواسته و آرزويی داری تا ده روز آينده به آن ميرسی . صدمه‌ای متوجه توست . صدقه بده انشاءالله رفع خواهد شد. از فكر بد ، پول و در آمد حرام دوری كن . در همه ی كارها به خدا توكل كن.

?️ #دی ?️ ج آ ب
قصد و نيت بدی داری از آن دوری كن وگرنه پشيمان می‌شوی بهتر است در پی كار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی كن با پرورش افكار و نيات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز كنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

?️ #بهمن ?️ ب ج د
طالعت نيك است و نيتت بر آورده می‌شود رازت را به كسی نگو . بايد مراقب بدخواهان باشی در كارت گشايش ديده می‌شود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده. اطمينان داشته باش كه روزهای بهتری در پيش خواهی داشت .

?️ #اسفند ?️ ب ب ب
نيت خوبی كرده ای طالعت با تو يار است و به توفيق و نشاط می‌رسی . شكر خدا را در همه وقت به جا بياور. اگر قصد ازدواج و يا معامله ای داری و يا قصد شراكت و سرمايه گذاری داری بخت با تو يار است ، به شرط آنکه خود نيز همت كنی. اگر با كسی در گير هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می يابد.