در این پست از سایت استار بورس قیمت کارخانه محصولات سایپا ۱۴۰۲ شهریور – قیمت کارخانه ای خودروهای سایپا را قرار دادیم . اگر می خواهید از جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا و قیمت خرید و فروش محصولات سایپا کارخانه در شهریور ماه 1402 و قیمت جدید و بروز کارخانه های خودرو و محصولات جدید سایپا ۱۴۰۲ شهریور مطلع شوید به ادامه مطلب مراجعه کنید . سایت استار بورس …

قیمت کارخانه محصولات سایپا ۱۴۰۲ شهریور

لیست قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول قیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA ۲,۴۸۷,۲۶۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
​کوییک تیپ DA ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA ۲,۳۵۹,۳۲۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA با لاینر ۲,۳۸۹,۳۲۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ۲ ۱۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ۳ ۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – شهریور ۱۴۰۲

جدیدترین لیست قیمت شهریورماه ۱۴۰۲ محصولات سایپا اعلام شد.

ساینا S تیپ DA

۲,۴۸۷,۲۶۰,۰۰۰

ساینا S دوگانه

۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰

ساینا S اتوماتیک

۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰

​کوییک تیپ DA

۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA

۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA

۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰

کوییک R تیپ S
۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰

کوییک CVT R تیپ DA

۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰

شاهین G

۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰

وانت ۱۵۱ تیپ DA

۲,۳۵۹,۳۲۰,۰۰۰

وانت ۱۵۱ تیپ DA با لاینر

۲,۳۸۹,۳۲۰,۰۰۰

چانگان+CS35 تیپ۲

۱۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان+CS35 تیپ۳

۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

نیسان تک آپشنال

۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیسان دیزل آپشنال
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پادرا پلاس تکسوز

۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پادرا پلاس دوگانه

۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون

۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰