در این پست از سایت استار بورس معما | کدام یکی همسر زن است؟ اگه تونستنی جوابو بگی هوش بالایی داری را قرار دادیم . اگه تونستی جواب این چیستان و معمای تصویری رو پیدا کنی نشون میده که هوش بالایی داری . شوهر این زن کدام یک از مردهای تصویر است ؟

معما | کدام یکی همسر زن است؟ اگه تونستنی جوابو بگی هوش بالایی داری

معما رو جواب بدید :

معما | کدام یکی همسر زن است؟ اگه تونستنی جوابو بگی هوش بالایی داری