ازدواج یک سنت حسنه می باشد که به واسطه جاری شدن صیغه عقد نکاح صورت می گیرد. طبق سخنان ائمه و بزرگان و هم چنین گفته های قرآن مردان کنار همسرانشان آرامش پیدا می کنند و به هر مسلمانی توصیه شده است که ازدواج کند، ازدواج یک نعمت بزرگ الهی پس از نعمت اسلام می باشد. در مذهب شیعه ازدواج به دو صورت است: موقت و دائم. که میزان مهریه و مدت یکی از شرط های اصلی آن می باشد.

و اما وام ازدواج که یکی از کمک هزینه های دولت برای جوانان می باشد که با آن بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند و زخمی را دوا کنند. براساس گفته های عضو کمیسیون هیئت رئیسه مجلس، بنا شده است وام ازدواج برای پسران زیر 25 سال 350 میلیون تومان و برای دختران زیر23 سال 350 تومان، و برای سایر سنین مبلغ 300 میلیون تومان باشد.

همین طور محسن دهنوی در صفحه ی شخصی اش نوشته:

سازمان برنامه و بودجه مانند پارسال چگونگی تسهیلات ازدواج و فرزند آوری را از لایحه بودجه حذف کرد و اختیارش را به شورای پول و اعتبار داد.