خبر خوب برای آخر هفته کلی ❄️برف و ?️باران دارم یه سامانه جدید از امروز وارد کشور میشه. ابتدا برای شمال غرب اما چهارشنبه این سامانه کلی گسترش پیدا می کنه کسانی که در استان های شمال غربی هستند. از آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل گرفته تا استان کردستان در استان زنجان و همدان ، برای چهارشنبه و پنجشنبه در استان ایلام ، کرمانشاه خوزستان بارش برف و باران را داریم. در نواحی سردسیر بارشها به صورت برف هست. در لررستان، همدان و مرکزی هم همین اتفاق خواهد افتاد.

آخر هفته کلی برف و باروون خواهیم داشت.

در تهران قزوین البرز شمال سمنان برای چهارشنبه شب ،جمعه .. کل 3 روز بارشها موقتی میشود. برای شمال تهران بارش برف خواهیم داشت. کسانی که قصد سفر دارند حواسشان باشد جاده های برخی استان ها کولاک خواهد بود. در نواحی جنوبی تر بارشها به صورت باران خواهد بود. به تدریج این سامانه به شمال شرق میرسه ، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش برف را داریم.

منبع : امیرسرکرده کارشناس هواشناسی