در این پست از سایت استار بورس چطوری اول رابطه وابسته نشویم – چگونه وابسته یک پسر یا دختر نشویم را قرار دادیم .

چطوری اول رابطه وابسته نشویم ؟

خیلی زود جوگیر نشو! تو فقط ازش خوشت اومده و هنوز اونو نمیشناسی ، ممکنه کمی جلوتر نظرت در موردش عوض شه… پس عجله نکن!

?تصورات ازدواج و زندگی مشترک باهاش بدون شناختش نداشته باش . در رابطه حرفا رو جدی نگیر به رفتارها با دقت توجه کن رابطه ت با خودت رو قطع نکن ،برنامه ها اهداف و دوستانت رو با شروع رابطه کنار نزار!

?هر چقدر که برات جذابه ازش بت نساز با خودت تکرار کن که تو اونو نمیشناسی و فقط قراره اونو بررسی کنی که فرد مناسبی برای تو هست یا نه!

?بدون شناخت و هیجانی اونو به حریم شخصیت راه نده ، رابطه جنسی بدون شناخت و گذر زمان نداشته باش.