در این پست از سایت استار بورس فال تاروت تک کارتی چهارشنبه 12 مهر 1402 فال تاروت تک کارتی بله و خیر عشقی را قرار دادیم . فال و طالع بینی تاروت تک کارتی پیشگویی آینده + فال تاروت تک کارتی آینده و ازدواج + فال تاروت تک کارتی صددرصد دقیق و واقعی آنلاین برای همه متولدین ماه های سال در سایت استار بورس …

فال تاروت تک کارتی چهارشنبه 12 مهر 1402 فال تاروت تک کارتی بله و خیر عشقی

فال احساسی تاروت تک کارتی ❤️
#فروردین
مخالف دارید و یا اینکه شخصی قصد بهم ریختگی توی رابطتونو داره ولی خود شخص مقابل شما منتظر موقعیته بهت با ابراز علاقش و محبتش خوشحالت میکنه.

#اردیبهشت
دلخوری دارید که کوتاه مدته و اگر داشتید آشتی میکنید. اگر بهت پشت کرده و یا ناراحته به خاطر تردیدی که توی رابطتونه که به زودی رفع میشه.

#خرداد
خودت ناراحتی. اگر قهرید یا دور به سمت هم دوباره برمیگردید. دیدار و آشتی دارید.مراقب باشید زیاد تو کارهاش دخالت نکنید و حس کنجکاوی ن داشته باشید

#تیر
شک و تردید توی رابطتون هست که باعث شده خودت احساس تنهایی میکنید ولی به زودی یه توجه و محبت از طرفش خوشحالت میکنه.اگه هنوز باهم تو رابطه نرفتی میتونی بهش پیشنهاد بدی

#مرداد
دوست داشتنتون دوطرفست و به زودی از طرفش با پیامی یا تماسی خوشحال خواهی شد. دلتنگی بینتوته حتی اگر متاهل باشی و همسرت عشقت باش،شخص مقابل گاهی فک میکنه به اندازه کافی بهش عشق نمیدی

#شهریور
یک بهم ریختگی از طرف یک خانوم در رابطتون شما را به شک و تردید کشونده ولی شخص مقابل شما بهتون فکر میکنه حتی اگر دور باشید به زودی دیدار دارید.

#مهر
در یک دوراهی قرار گرفتید که باید صبر کنید. یک خبر خوش در پیش دارید. دوست داشتنتون دوطرفست.اگر سکوت کرده شما پیش قدم شو

#آبان
دوری و دلتنگی دوطرفه دارید. به زودی خوشحالی، هدیه، سورپرایز در پیش دارید. بهش فکر میکنید.مجردین در مورد یک پیشنهاد ۱ ماه تا یک ساله ایی که فقط در حد دوست معمولی هست

#آذر
دوستت داره و خودت بیشتر دوستش داری و بهش فکر میکنی. دیداری گرم براتون دیده میشه. اگر رابطتون سرده به سمت بهتر شدن خواهد رفت.

#دی
حسود دارید مراقب دورو بر رابطتون باشید. پشت سرتون بدگویی میکنند. بینتون دلخوری دیده میشه که خیلی طول نخواهد کشید.

#بهمن
مشکلاتی توی رابطتون باعث شده بینتون فاصله و دوری و دلتنگی بیفته به زودی یک حرف و یا ابراز احساساتش خوشحالت میکنه.

#اسفند
فاصله و دلتنگی بینتونه. قلباً دوستت داره به زودی اتفاقاتی میفته که یه جورایی خوشحال میشی و انگیزه بیشتری پیدا میکنى که ادامه بدی پ نام برات پیشنهاد عشق داره