مصرف حشیش باعث وابستگی در فرد شده و می تواند وی را با مشکلات و اختلالاتی روبرو کند. این مشکلات شامل کم خوابی، کاهش اشتها، بی قراری و یا اختلالات فیزیکی می باشد که در این حالت فرد معتاد شده است.

این ناراحتی ها در هنگام ترک ماده افیونی حشیش نمایان می شود و به گفته محققان ده درصد جمعیت کره زمین به آن اعتیاد دارند.اما گاها مصرف حشیش بدون بروز اعتیاد در فرد می تواند مشکلات فیزیکی و روانی را در وی بیشتر کند و این شامل ماری جوانا می شود.

این که گفته می شود ماری جوانا و حشیش باعث اعتیاد نمی شوند یک گفته عامیانه بود و به نظر محققان این ماده هم اعتیاد آور است در صورت اعتیاد، ترک آن مانند سایر مواد مخدر می باشد.

آنچه در مورد حشیش باید بدانیم

آنچه در مورد حشیش باید بدانیم

روش های ترک حشیش

تا به امروز هیچ دارویی برای درمان سو مصرف حشیش ارائه نشده و بهترین درمان ها به صورت روانکاوی انجام می شود و نتیجه خوبی در برداشته است.

این روش ها دو نوع: درمان تقویت انگیزه و مدیریت اقتضایی است.

در تقویت انگیزه که یک روش کوتاه مدت است روانشناس با تغییر در رفتار های مضر فرد را درمان می کند.

در روش مدیریت اقتضایی روانشناس با استفاده از محازات و پاداش هایی که فرد تعیین می کند باعث تغییر رفتار وی می شود.

عوارض مصرف حشیش

اختلالات مصرف حشیش اغلب با وابستگی همراه است، که در آن فرد در صورت عدم مصرف دارو علائم ترک را احساس می کند. افرادی که از ماری جوانا استفاده می کنند اغلب تحریک پذیری، مشکلات خلقی و خواب، کاهش اشتها، بی قراری و/یا اشکال مختلف ناراحتی فیزیکی را گزارش می دهند که در هفته اول پس از ترک به اوج خود می رسد و تا دو هفته ادامه می یابد.ختلال مصرف شاهدانه (CUD) تشخیصی است که برای مصرف مشکل ساز ماری جوانا داده می شود.

اختلال مصرف حشیش تقریباً 10٪ از 193 میلیون مصرف کننده حشیش در جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. این تشخیص این احتمال را نشان می دهد که افراد می توانند تحت تأثیر منفی مصرف ماری جوانا قرار گیرند بدون اینکه لزوماً معتاد باشند. با این حال، در صورت بروز، امکان تشخیص اعتیاد به حشیش نیز وجود دارد.

منبع: بیتوته