احتمال رشد بازار بورس با آزاد شدن پول های بلوکه شده سامانه یکپارچه خودرو

روز چهارشنبه خیلیا در منفی فروختن که بخان این چند روز تعطیلات رو کنار باشند ، بخاطر همین بازار کمی از فروشنده خالی تر بنظر میرسه و تقاضا تو نیمه ی اول بازار برتری داره و اکثریت سهام تو مثبت معامله میشن ..

اگر همین برتری در نیمه ی دوم بازار هم ادامه دار باشه بنظر بعد از تعطیلات موج تقاضا قوی تر هم میتونه باشه ، مخصوصا که پول بلوکه شده ی خودرویی ها هم ۲۴ خرداد ازاد میشه ..

احتمال رشد بازار بورس با آزاد شدن پول های بلوکه شده سامانه یکپارچه خودرو