در این مطلب از استار بورس تحلیل تکنیکال سهام زکشت بر روی خط حمایت بلندمدتی را قرار دادیم .

فهرست دسترسی سریع

زکشت

رو باید منفیا خرید