کد دستوری برای اطلاع از باقی‌مانده اعتبار یارانه کالابرگ الکترونیک

اطلاع از باقی‌مانده اعتبار یارانه با یک کد دستوری

همه خانوارهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» و یا شماره گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی مانده اعتبار خود مطلع شوند.
سایر خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در مرحله بعدی طرح، تحت پوشش قرار خواهند.

,کد دستوری کالابرگ,کد دستوری کالابرگ یارانه,کد دستوری استعلام کالابرگ,کد دستوری برای کالابرگ الکترونیکی,کد دستوری استعلام کالابرگ الکترونیکی,کد دستوری اعتبار کالابرگ,کد دستوری یارانه کالابرگ الکترونیکی,کد دستوری کالابرگ الکترونیک,کد دستوری کالابرگ الکترونیکی,اعتبار کالابرگ,سامانه اعتبار کالابرگ,استعلام اعتبار کالابرگ,میزان اعتبار کالابرگ الکترونیکی,کد دستوری اعتبار کالابرگ,اعتبار کالابرگ الکترونیکی,سامانه ملی اعتبار برای کالابرگ الکترونیکی,استعلام اعتبار کالابرگ الکترونیکی