بیماری قلبی که در اثر تجمع پلاک در عروق کرونر در افراد میانسال و سالمند ایجاد می گردد یکی از بیماری های جدی در این افراد می باشد که با درمان درست و به موقع می توان از ایجاد عوارض جدی جلوگیری نمود.

بیماری قلبی چیست؟/ نشانه های هشدار دهنده گرفتگی عروق قلب

بیماری قلبی چیست؟/ نشانه های هشدار دهنده گرفتگی عروق قلب

عروق قلب حالت صاف و کشسانی دارند وقتی که پلاک روی سطح آن ها تجمع پیدا میکنه باعث سفت شدن و باریک شدن عروق قلب می گردد در نتیجه جریان خون به عضلات قلب کمتر می رسد و اکسیژن مورد نیاز قلب تامین نمی گردد. اگر پلاکی که بر روی عروق تجمع پیدا کرده شکسته شود منجر به حمله قلبی یا مرگ ناگهانی فرد می گردد.

نشانه های گرفتگی رگهای قلب

عوارضی که نشان دهنده گرفتگی رگهای قلب به صورت ناگهانی می باشند به شرح زیر هستند:

احساس درد در قفسه سینه، احساس سیری، احساس سوزش در ناحیه قلب و قفسه سینه، احساس سنگینی و فشار در قفسه سینه و ناحیه قلب، ضعف بدن  یا سرگیجه و سوزش معده صفحه

ازاین رو افراد سالمند و میانسال باید نسبت به علائم بیماری قلبی و گرفتگی عروق آگاهی داشته باشند تا با درمان به موقع مانع بروز حوادث جبران ناپذیر گردند.