بازی های المپیک هر 4 سال یکبار توسط کمیته بین المللی المپیک برگزار می شود و یکی از اتفاقات بزرگ دنیای ورزشی است. بازی های المپیک 2024 پاریس، از 5 مرداد ماه تا 21 مرداد ماه سال 1403 در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار می شود؛ دوشهر لس آنجلس و پاریس دوکاندید اصلی برای برگزاری این مراسم بزرگ جهانی هستند. حالا در حال نزدیک شدن به مراسم المپیک 2024 هستیم و طبق گفته ها به نظر می رسد که رژیم صهیونستی به دلیل جنایات وحشتناکش در غزه، از بازی های المپیک جهانی تعلیق شود.

تعلیق رژیم صهیونیست از المپیک 2024

طی دوماه گذشته مسائل زیادی درباره غزه و دخالت رژیم صهیونیست  شنیده شد و این اخبار تبدیل به خبرهای روز شده است. در طی این جنگ 20 هزار و31 فلسطینی شهید شده اند که خیلی از آنها کودکان بی گناهی بودند که در این جنگ جان خودشان را از دست داده اند. طبق نظر سازمان المپیک تا الان کشورهای روسیه و آفریقای جنوبی از بازی های المپیک معلق شده اند، پس می توان برای اسرائیل هم این کار را کرد که البته این بستگی به نظر کمیته بررسی بازی های المپیک دارد.

آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید ، تحت تحریم قرار گرفته است و حق اجازه شرکت در بازی های المپیک را نداشته است. آپارتاید یک نظامی بود که بسیار نژاد پرست بوده و استعمار خودش را بر آفریقای جنوبی از سال 1948 آغاز کرده است که حق رأی جایگاه سیاسی و امکانات را برای سفید پوستان جدا کرده است و آنها را به شهروندان درجه یک تبدیل کرده است. تیم روسیه هم به دلیل حمله به اوکراین، از شرکت در تمام مسابقات المپیک و غیر المپیک تحریم شده است.

با توجه به این مسائل گفته شده، الان نوبت تحریم رژیم صهیونیستی از المپیک می باشد؛ رژیم صهیونیستی تا به حال 52 مرکز بهداشتی و درمانی را بمباران کرده است، و بسیاری از انسان های بیگناه را کشته است. این کار رژیم اسرائیل یک حرکت بر ضد حقوق بشر ملی می باشد به همین دلیل پیش بینی می شود، برای بازی های المپیک 2024 اسرائیل تحریم و از بازی ها حذف شود.