بیماری عفونی آبله میمونی که بسیار بیماری خطرناکی می باشد بالاخره به ایران هم رسید. این بیماری از طریق حیوانات به انسان منتقل می شود و می تواند از جای زخم یا چشم ، بینی و دهان وارد بدن انسان شده و فرد را آلوده می کند. این بیماری اولین بار در آفریقا شناخته و شیوع پیدا کرد و به کشوزهای دیگز رسید که در آفریقا بسیاری را به کام مرگ کشانده است. ناقل این بیماری دقیقا مشخص نشده و می تواند از جوندگان به انسان متنقل شود و از طریق گزش یا بریدگی یا گاز گرفتگی فرد را بیمار کند.

از تماس با حیوانات مشکوک هستند خوددداری کنید و همچنین از جاهایی که ممکن است در معرض آلودگی بیماران عفونی یا حیوانات بوده دور شده و در آن مکان ها اسکان نکنید. از الکل به عنوان ضد عفونی کننده استفاده کرده و می توانید دست های خود را درطول روز با آب و صابون بشویید و از تماس با بیماران و ناقلان جلوگیری کنید.

راه ثابت شده ای برای درمان بیماری وجود ندارد ولی هر زمان پیشگیری بهتر از درمان بوده بنابراین اگر به کسی مشکوک هستید برای جلوگیری از انتقال و همه گیری قرنطینه بهترین درمان است. واکسیناسیون آبله و دارو های ضد ویروسی و گلوبولین بهترین عوامل تاثیر گذار در شیوع این بیماری است.

منبع»بیتوته