در این مطلب از سایت استار بورس فال ابجد با اسم مادر آنلاین,طالع بینی ابجد با اسم مادر آنلاین را برای شما عزیزان قرار دادیم . فال و طالع بینی ابجد ازدواج و ابجد آینده رایگان به صورت آنلاین . برای دیدن کاملترین فال و طالع بینی ابجد آنلاین همه متولدین ماه های سال به ادامه مطلب مراجعه کنید . سایت استار بورس …

فال ابجد با اسم مادر آنلاین,طالع بینی ابجد با اسم مادر آنلاین

فال ازدواج با اسم مادر دو طرف,فال و طالع بینی ازدواج با اسم و اسم مادر

یکی از روش های فال گرفتن، فال ابجد با نام مادر است، در این روش که از قدیم نیز رواج داشته، ابجد کبیر نام مادر و نام شخص محاسبه می شود، با محاسبه حروف ابجد نام فرد و مادرش می توان به طالع او پی برد.

برای انجام فال ابجد با اسم مادر مراحل زیر را انجام دهید:

1.نام خود را با حروف ابجد کبیر حساب کنید.

مثال:ابجد کبیر نام زهرا (ز + ه + ر + ا) برابر است با 213 (7 + 5 + 200 + 1)
2.نام مادر خود را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و حساب کنید.

مثال:ابجد کبیر نام فاطمه (ف + ا + ط+ م + ه) برابر است با 135 (80 + 1 + 9 + 40 + 5 )

3. حاصل جمع اسم خود را با حاصل جمع اسم مادرتان جمع کنید.

مثال:زهرا فرزند فاطمه:348 =(135+ 213)

4.حاصل جمع را بر 12 تقسیم کنید.

مثال:زهرا فرزند فاطمه:اگر 348 را بر 12 تقسیم کنید، باقیمانده 0 می شود.

نکته بسیار مهم در محاسبه فال ابجد

باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از 12 می‌شود، هر باقیمانده‌ای با یک ماه متناظر است و همین طالع شخص را مشخص می‌کند. اگر باقیمانده تقسیم عدد “0” شد آن را متناظر با برج 12 در نظر بگیرید.

مثال برای آشنایی بهتر در جهت محاسبه نام با حروف ابجد

علی فرزند مریم:

اسم علی به ابجد کبیر می‌شود:110
اسم مریم به حروف ابجد کبیر می شود:290
سپس 110 و 290 را با هم جمع می‌کنیم و می‌شود:400
آنگاه 400 را بر 12 تقسیم کنیم باقیمانده‌اش می‌شود:4

پس طالع این شخص را باید از برج 4، که برج حمل است بخوانیم.

اعداد برج های طالع

برج حمل
برج ثور
برج جوزا
برج سرطان
برج اسد
برج سنبله
برج میزان
برج عقرب
برج قوس
برج جدی
برج دلو
برج حوت

نکات مهم محاسبه حروف ابجد اسم برای گرفتن فال

همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد 1 حساب می‌شود.
کلمات به شکل مکتوب آن‌ها عددگذاری می‌شوند نه به آن شکل که خوانده می‌شوند.
حروفی که در یک واژه دارای تشدید هستند، یک حرف محاسبه می‌شوند.
برای حروف «گ چ پ ژ» هم که در عربی و در حروف ابجد وجود ندارند به این ترتیب عمل می‌کنیم:برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می‌کنیم.
بعضی از حکما عقیده دارند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا نباید حساب کرد و این حروف باید از اسم حذف شوند.
اسامی که دارای حروف والی هستند (مثلا ابوالفضل باید به‌صورت “ابوالفضل” نوشته شود).
اسم باید بدون لقب حساب شود.
اسامی که دارای “اله” هستند باید “الله” نوشته شوند، برای کلمه الله نیز به همان شکل نوشتاری آن ل دوبار حساب می شود.
اسم شناسنامه ای مهم نیست و اسمی که به آن صدایتان میزنند مهم است.
برای تقسیم جمع حروف ابجد اسم خود و مادرتان از ماشین حساب استفاده نکنید زیرا باید باقیمانده را به دست آورید.