هوش و زیبایی جنین به ژن های پدر و مادرش بستگی دارد البته که تغذیه هم نقش موثری روی هوش جنین می گذارد. بنابراین خوراک مادر هنگام بارداری اهمیت زیادی دارد. رژیم غذایی سالم در همه طول عمر ارزش خودش را دارد، اما هنگام بارداری و قبل از اقدام به بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار  می باشد.

یک رژیم غذایی سالم هم به سلامت مادر، هم سلامت و رشد بهتر جنین در شکم مادر کمک می کند.
شما مجبور نیستید که غذای خاصی را از وعده ی خود حذف کنید، بلکه باید از مواد مغذی و مفید را در رژیم غذایی خود استفاده کنید.
بجز رژیم غذایی که اثرات مثبت و مستقیم روی هوش کودک دارد، انجام برخی از کار ها هم روی هوش کودک موثر می باشد و باعث افزایش هوش جنین درون شکم می شود.

۵ چیز که باعث افزایش هوش جنین می شود:

هوش و زیبایی جنین به ژن های پدر و مادرش بستگی دارد البته که تغذیه هم نقش موثری روی هوش جنین می گذارد.
بنابراین خوراک مادر هنگام بارداری اهمیت زیادی دارد.
رژیم غذایی سالم در همه طول عمر ارزش خودش را دارد، اما هنگام بارداری و قبل از اقدام به بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار م می باشد.
یک رژیم غذایی سالم هم به سلامت مادر، هم سلامت و رشد بهتر جنین در شکم مادر کمک می کند.
شما مجبور نیستید که غذای خاصی را از وعده ی خود حذف کنید، بلکه باید از مواد مغذی و مفید را در رژیم غذایی خود استفاده کنید.
بجز رژیم غذایی که اثرات مثبت و مستقیم روی هوش کودک دارد، انجام برخی از کار ها هم روی هوش کودک موثر می باشد و باعث افزایش هوش جنین درون شکم می شود.

۵ چیز که باعث افزایش هوش جنین می شود

افزایش هوش جنین

افزایش هوش جنین

۱- آفتاب گرفتن:

روزی حداقل ۲۰ دقیقه در معرض نور آفتاب باشید و بگذارید بدنتان آفتاب بگیرد، نور آفتاب منبع بسیار خوبی از ویتامین دی می باشد.

۲-ابراز علاقه:

ابراز علاقه به نوزاد درون شکم باعث اثرگذاری هورمونی روی جنین می شود و بعد از تولدش آرام تر می شود.

۳- ماساژ شکمی:

شکم خودتان را با روغن زیتون ماساژ دهید، مخصوصا بعد از هفته بیستم، ماساژ شکم با روغن زیتون از لک های بعد از زایمان هم جلوگیری می کند.

۴- حرف زدن با جنین:

حرف زدن با جنین داخل شکم باعث تقویت هوش او می شود ، جریان های روز را برایش تعریف کنید .

۵- انجام ورزش های سبک:

انجام ورزش های سبک مثل یوگا و هم چنین پیاده روی سبک باعث افزایش هوش نوزاد و هم چنین زایمان راحت مادر می شود.