در فضای خارج از کره زمین یعنی فضای کهکشان اجرام فضایی وجود دارند که برای خودشان حرکت می کنند و حالت معلقی دارند! این اجرام وقتی در فضای کره زمین قرار می گیرند به صورت نور دیده می شوند آنها به شدت داغ و سوزناک می شوند و نوری را بوجود می آورند.

حالا سوال اینجاست شهاب سنگ به چه نوع سنگی گفته می شود؟ وقتی این اجرام آسمانی از جو زمین عبور می کنند و به زمین می افتند و به آنها شهاب سنگ گفته می شود. هرسال حدود به 100 تا شهاب سنگ وارد زمین می شود که اندازه هایشان ریز می باشد.

انواع شهاب سنگ:

به طول کل سه نوع شهاب سنگ داریم؛ شهاب سنگ سنگی، شهاب سنگ آهنی، شهاب سنگ آهنی – سنگی

شهاب سنگ سنگی:

این نوع شهاب سنگ از مواد سیلیکونی و اکسیژن ساخته شده است، و مقدار کمی آهن، منیزیم و.. در آن وجود دارد به طور کلی جنس آن از همان سیاره ای است که از آن کنده شده است.

شهاب سنگ آهنی:

بیشتر از جنس آهن و نیکل درست شده است.

شهاب سنگ آهنی – سنگی:

این مدل شهاب سنگ از مقدار مساوی سنگ و آهن تشکیل شده است.

شهاب سنگ از کجا می آید؟

بیشتر شهاب سنگ ها از تکه های کنده شده سیاره های سرگردان در فضا بوجود می آیند. برای اینکه منشا شهاب سنگ را بفهمید بهتر است روی آن آزمایشات خاصی انجام شود.

شهاب سنگ:

شهاب سنگ یک سنگ آسمانی می باشد که به زمین می افتند، در واقع تمام اجرام داخل فضا که در حال حرکت می باشند و به زمین می افتند شهاب سنگ نامیده می شوند.

این سنگ ها وقتی وارد جو زمین می شود و باهوای اطراف زمین دارای اصطکاک می شود و نور و گرما آزاد می کند.

براساس اصطکاک حرارت بسیار زیادی تولید می کند.