در این پست از سایت تعبیر خواب گاو,تعبیر خواب گاو سیاه و سفید و قهوه ای و وحشی را قرار دادیم. در این پست برای شما عزیزان ما  تعبیر خواب های معتبر از معبرین مطرح ایران و جهان را در مورد گاو و انواع و اقسام حالات آن را که در ادامه به بررسی آن پرداخته ایم، را آماده کرده ایم.

در ادامه از سایت استار بورس همراه ما باشید با تعبیر خواب در مورد گاو از دیدگاه معبرین مطرح ایران، اسلام و جهان. . .

تعبیر خواب گاو بر اساس نظر معبر

اگر برای شما عزیزان هم از انواع مختلف خواب در مورد گاو مثل گاو وحشی ، گاو درنده ، گاو سفید ، گاو سیاه ، گاو قهوه ای ، گاو اهلی ، بریدن سر گاو ، نگاه خشمگین به گاو ، گاو برای دختر مجرد ، گاو برای زن باردار و… پیش آمده  پیشنهاد می کنم به هیچ وجه این پست را از دست ندهید.

طبق دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق خواب گاو ماده را به فرمانروایی، کسب مال و اموال، رسیدن به بزرگی و ریاست و همین طور در پیش داشتن سالی خوب و نیکو تعبیر کرده اند که در آن خیر و برکت فراوانی جاری است.

طبق دیدگاه دانیال نبی

چنانچه در خواب ببینید که گاوی نر وارد خانه تان شده است به این معناست که خداوند مهربان درب رحمت و خیر و برکتش را به روی شما می گشاید.

از نظر یوسف نبی

اگر خواب گاوی چاق و فربه را ببینید یعنی سالی خوب و پر برکت برایتان در راه است.

از آن سو دیدن خواب گاوی لاغر و بی جان به سالی پر از گرانی، سختی معیشتی و کمبود ارزاق تعبیر می شود.

حضور گاو ماده در رویا نیز به معنای یک زن خوب و سازگار است.

طبق دیدگاه محمد ابن سیرین

ورود گاو ماده به محل زندگی فرد خواب بیننده نوید بخش به دست آوردن مال و نعمت برای او است.

چنانچه ببیند که گاو ماده ای را خریداری کرده و با او صحبت می کند در این صورت اوضاع و احوال مالی اش بهتر شده و زندگی روی خوش را به او نشان خواهد داد.

اگر خود را در حال دوشیدن شیر گاو ماده ای ببینید و سپس از آن شیر بیاشامید به معنای افزایش مال و اموالتان خواهد بود.

همچنین ابن سیرین می گوید که اگر گاو در خواب به شما لگد بزند به معنای این است که درگیر ضرر و زیان می شوید.

اما اگر گاو شما را گاز بگیرد یعنی در سال جاری دچار تنگنا و مشقت شده و روزهای سختی برایتان در راه است.

جنگیدن با گاو ماده در خواب اگر به زخمی شدن گاو بینجامد و از طرف دیگر خواب بیننده آقا باشد به این معنا است به همسر خود خیانت میکند.

اگر گاو شما را لگد بزند یعنی ضرر و زیانی در راه است.

چنانچه توسط گاو گاز گرفته شوید به معنای این است که در سال جاری متحمل سختی و زحمت های زیادی می شوید.

در همین مبحث اگر آقا هستید و خواب ببینید که با یک گاو ماده می جنگید و زخمی اش کرده اید این گونه تعبیر می شود که به همسر خود خیانت می کنید.

ابن سیرین مشاهده گاو باردار در خواب را به امیدواری و دلگرمی تعبیر کرده است.

طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر خواب ببینید که صاحب گاوی هستید در این صورت نعمت و برکت به شما خواهد رسید.

چنانچه در خواب گاو ماده ای را از شخصی دریافت کنید به این مفهوم است که از این شخص سود، منفعت و نعمت به شما خواهد رسید. اگر این گاو اهدایی، نر باشد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو کشتن گاو در خواب را به کسب در آمد تعبیر کرده است. صرف دیدن گاو را موفقیت در کسب و کار و بیزینس می داند.

از آن سو معتقد است که گاوچرانی در رویا به معنای مشکلات است.

خواب گاو چاق نویدی از این است که به زودی روزهای سعادت و نیک بختی فرا می رسد.

گوشت گاو را نیز به روابط اجتماعی خوب با اطرافیان تفسیر کرده است.

طبق نظر ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب آمدن گاو نری را به درب خانه و یا کوچه محل زندگی تان ببینید به خیر و برکت تعبیر می شود.

طبق نظر کارل گوستاو یونگ

نمایان شدن گاو نر در خواب و رویاها سمبل قدرت، سرسختی و اراده قوی است؛ بنابراین اگر چنین خوابی دیدید ممکن است هشداری برایتان به همراه داشته باشد مبنی بر این که اکنون باید قوی باشید و ایستادگی کنید.

به طور کلی گاو نر نوید دهنده بهره مندی از یک زندگی غنی و سرشار از ثروت و فراوانی است.

البته تعبیرهای متفاوتی از گاو نر وجود دارد. از جمله آن می توان به باروری، نیرومندی و حتی انرژی های غریزی سرکوب شده اشاره کرد.

یونگ در تعبیر خواب گاو به طور کلی و صرف نظر از جنسیت آن این گونه بیان کرده که:

اگر در خواب و رویای خود گاوی را مشاهده کردید باید آن را آگاهی دهنده از ذات مطیع و منفعل خود بدانید. به این ترتیب که ذاتاً تمایل زیادری به اطاعت و پیروی از دیگران دارید.

گاو به تعبیر دیگر، نمایانگر غریزه مادرانه و یا میل به نگهداری و مراقبت کردن است.

گاودر بعضی از فرهنگ ها نیز به عنوان سمبل های معنوی پذیرفته شده است. از جمله آن باید به باروری، تغذیه و مادری اشاره کرد.

در همین حین جا دارد تعبیری از اسکلت گاو نیز مطرح کنیم. بیانگر این است که مادر و یا دایه ای بی احساس دارید. این زن آن طور که شایسته و بایسته است به نیازهایتان پاسخ نمی دهد.

طبق نظر تونی کریسپ

ایشان گاو نر را نماد واکنش های غریزی ما می دانند. نه تنها با قدرت زیادشان در عالم واقعیت ما را به دنبال خود می کشانند بلکه حتی در عالم رویا و خواب نیز ممکن است به صورت تصویری از گاو نر نمایان شوند. در خصوص این انگیزش های درونی باید بگوییم که شامل خواسته های جسمانی و حتی طیفی از احساسات منفی نسبت به افراد بدخواه می شود. محافظت از کانون خانواده و دیگر غرایز اینچنینی را می توان در زمره این واکنش ها به حساب آورد.

در همین حین بد نیست از تعبیر گاو نر کشته شده نیز آگاه شوید؛ چرا که مفهومی از نابودی غرایز جسمانی در خود و تمایل به حفاظت از دیگران است.