معضل جدید جامعه اعتیاد است که با همه گیر شده و دامن  بسیاری از خانواده ها را گرفته است و قربانیان اصلی این معضل جوانان بوده و می باشد.

این طاعون روز به روز بیشتر شده و به دلیل اینکه روش های ترک اعتیاد درد ناک است بسیاری از جوانان نادم نمی توانند ترک کنند و دوباره به مصرف مواد مخدر ادامه می دهند.

محققان روش های بسیاری را برای حل این معضل ابداع کرده اند و تاکنون نتیجه بخش هم بوده ولی به تازگی روانشناسان با روشی خاص که بیماری های روانی را درمان می کردند توانستند بیماران معتاد را درمان کنند.

 

ترک اعتیاد بدون درد

ترک اعتیاد بدون درد

این روش بسیار راحتتر از روش های پیشین است و در ان با ادامه دادن جلسات مرتب نزذ روانکاو، افراد مبتلا به اعتیاد دوره درمان خود را تکمیل کرده و به دامان جامعه باز می گردند.

با این روش روانکاو می کوشد شخص بیمار را به مغز خودش مسلط کرده و از ادامه مصرف و اعتیاد مواد باز دارد و در واقع اختیار فرد که در اثر استعمال مواد مخدر به دست این مواد افیونی است به مغز بیمار بازگشته و قادر به تصمیم برای منع مصرف می شود.

این روش نزد روانپزشکان و روانشناسان انجام می شود و بسیار تخصصی است.

هیپنوتیزم با تاثیر برای مغز فرد و کنترل او بر بدنش بهتر و سریع تر از روش های سنتی جواب داده و می تواند به فرد معتاد تلقین کند که به مواد مخدر احتیاجی ندارد.