کاهش فشار خون به وسیله ورزش های هوازی و یا کاردیو بهترین روش است.فعالیت بدنی یکی از بهترین روش های برای پیگشیری و درمان فشار خون می باشد. ورزش هایی که عضلات بدن را بدون حرکت درگیر می کند برای کاهش فشار خون گزینه ی خیلی خوبی است.

کاهش فشار خون با ورزش کردن

کاهش فشار خون با ورزش کردن

عمل ایزومتریک عضله زمانی رخ می دهد که ماهیچه ها منقبض می شود ولی طول تغییر نمی کند و مفصل های درگیر حرکت نمی کنند.

تمرین های ایزومتریک را می توان در خانه با وزنه یا بدون وزنه انجام داد.ورزش های ایزومتریک برای کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک موثر می باشد.

کاهش فشار خون

کاهش فشار خون

بهترین ورزش برای فشار خون:

حرکت پلانک

حرکت پلانک

۱- حرکت پلانک:

حرکت پلانک یک فعالیت ایزومتریک است که کمر را به طور صاف را در وضعیتی مثل حرکت شنا قرار می دهیم، با این حرکت ماهیچه های مرکزی تقویت می شوند.
خوبی تمرین پلانک این است که از وزن بدن برای نیروی مقاومت و وارد کردن فشار استفاده می کند.

فواید حرکت پلانک:

۱- باعث استقامت ماهیچه های مرکزی می شود.

۲- به بدنتان فرم مناسبی می بخشد.

۳- محافظت از گودی کمر و بهبود مشکلات گودی کمر

۴- به تنفس ماهیچه ها کمک می کند.

حرکت اسکات با دیوار

حرکت اسکات با دیوار

۲- حرکت اسکات با دیوار:

تمرین اسکات با دیوار برای تقویت ران ها، مفصل های ران، ماهیچه های ساق و پایین تنه مفید است.

مراحل انجام تمرین اسکات:

مرحله اول:

در برابر دیوار بایستید و پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید و محکم بر روی زمین بگذارید. این حالت، موقعیت ابتدایی شما برای این تمرین است.

مرحله دوم:

با درگیر کردن عضله مرکزی بدن خود، پاهایتان را به سمت جلو ببرید. تا جایی که می توانید به جلو خم شوید و بر روی دیوار تکیه دهید. پاهایتان، باید 6 اینچ از یکدیگر فاصله داشته باشد.

مرحله سوم:

این موقعیت را به مدت 20-30 ثانیه نگه دارید و به تدریج زمان را تا 60 ثانیه افزایش دهید.

مرحله چهارم:

پس از پایان یافتن آخرین حرکت، به حالت اولیه برگردید.

مرحله پنجم:

3 ست 10 تایی را انجام دهید و یا از دستورات مربی خود پیروی کنید.